آخرین رنگ‌ بندی کرونایی در موج چهارم کرونا؛ کشور رنگ خون شد

طبق آخرین رنگ‌ بندی کرونایی، در پی موج چهارم کرونا شهرهای قرمز افزایش یافت.

رنگ‌بندی رسمی شهرستان ها در اپلیکیشن ماسک منتشر شد. بر این اساس ۳۰۱ شهرستان قرمز، ۹۵ شهرستان نارنجی، ۴۵ شهرستان زرد و تنها ۷ شهرستان آبی است.

شهرستان هایی که با اوج‌گیری بیشتر بستری روبرو هستند با قرمز تیره‌تر مشخص شده‌اند.

آخرین رنگ‌ بندی کرونایی در پی موج چهارم کرونا

آخرین رنگ‌ بندی کرونایی  در پی موج چهارم کرونا

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  جزئیات تعطیلی مشاغل در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا / ویدیو