برای الگوی دامن ۶ ترک نیم کلوش به روش مولر روی خط باسن کوچک، از پهلو تا وسط جلو را اندازه می گیریم.

روی خط باسن از قسمت جلو ۱/۳ داخل می شویم، همچنین از پای الگو تا پهلو را اندازه گرفته و ۱/۳ داخل می شویم.

برای هر دو سمت، وسط جلو و پشت را دولای بسته می گذاریم و بقیه دولای باز بریده می شوند.

الگوی دامن نیم کلوش ما آماده است.

اموزش خیاطی - روش مولر

اموزش خیاطی - نیم کلوش

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  آموزش خیاطی دامن پیله دوقلو در وسط با روش ساده

دیدگاه خود را ثبت کنید