همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش رسم برش عصایی با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم.

 

آموزش برش عصایی

برای کشیدن برش عصایی بر روی الگو ابتدا ۲ سانتی متر از پنس بالا می آییم و آن را نقطه A نامگذاری می کنیم. از نقطه A یک خط صاف به کارور وصل می کنیم و آن را نقطه B می نامیم. خط A تا B را نصف کرده (نقطه C) و از آن ۱ سانتی متر به سمت داخل لباس رفته و به صورت هلال به نقطه A و B وصل می کنیم.

از خط کارور ۲ سانتی متر پایین آمده و سپس ۱ سانتی متر بیرون می رویم (نقطه D) و از نقطه D یک خط هلال به نقطه A رسم می کنیم. سپس از نقطه D مجددا حلقه را طراحی می کنیم.

در الگوی برش عصایی یک خط صاف از پایین الگو به پنس می کشیم و یک لقی ۱ سانتی می گیریم.

 

رسم برش عصایی در پشت لباس

برای رسم برش عصایی در پشت لباس نیاز نیست که ۲ سانت از پنس بالا بیاییم، از سر پنس یک خط به کارور وصل می کنیم و از نصف خط ۱ سانت به طرف داخل رفته و به صورت هلال و مطابق شکل به هم وصل می کنیم.

آموزش خیاطی

از کارور ۱.۵ سانت پایین آمده و ۰.۵ سانت به طرف بیرون می رویم و مانند جلو لباس خطوط را رسم می کنیم.

 

روش الگوی سایزبندی

آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی(سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند.

برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی اولیه ندارید و تنها پس از رسم الگوی سایز مورد نظر بر روی کاغذ الگو، ویژگی های اندامی مورد نظر را بر روی آن پیاده می کنید و به آسانی می توانید خیاطی خود را آغاز کنید.

 برای هر سایز از الگو باید پاترون مورد نظر آن سایز را نیز بدوزید. ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون مشخص می شوند و آن ها را بر روی الگو پیاده می کنید.
 

امیدواریم آموزش رسم برش عصایی برای شما مفید باشد.

 

مجله اینترنتی تحلیلک