همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش دامن فون شماره ۳ با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم. سایز الگوی مورد نیاز برای دامن در این روش بر اساس جدول سایزبندی تعیین می شود. اندازه دور باسن برای انتخاب سایز مناسب درنظر گرفته می شود.

سه نوع دامن فون وجود دارد که در این مطلب با آموزش مدل آخر دامن فون در خدمت شما هستیم.

 

آموزش رسم الگوی دامن فون شماره ۳

برای رسم الگوی دامن فون شماره ۳ ابتدا الگوی اولیه را می کشیم و ویژگی های اندامی مورد نیاز را بر روی آن اجرا می کنیم.

سپس الگوی فون شماره دو را روی الگوی پیاده می کنیم.

از پنس بسته شده از پهلو دو سانتی متر بیرون می رویم.

از دو سانتی متر بیرون رفته تا فون اولیه را نصف می کنیم.

۵سانتی متر پایین می رویم و یک پنس ۲ سانتی متری رسم می کنیم.

تا پایین خط می کشیم، برش می زنیم و مانند اولی فون می کنیم.

الگوی دامن فون شماره سه

الگوی پشت دامن

الگوی پشت دامن نیز طبق مانند الگوی جلوی دامن است.

 

روش الگوی سایزبندی

آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند.

برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی اولیه ندارید و تنها پس از رسم الگوی سایز مورد نظر بر روی کاغذ الگو، ویژگی های اندامی مورد نظر را بر روی آن پیاده می کنید و به آسانی می توانید خیاطی خود را آغاز کنید.

 برای هر سایز از الگو باید پاترون مورد نظر آن سایز را نیز بدوزید. ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون مشخص می شوند و آن ها را بر روی الگو پیاده می کنید.
امیدواریم مطلب آموزش خیاطی الگوی دامن فون برای شما مفید واقع شود.

مجله اینترنتی تحلیلک