خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین / الگو یقه انگلیسی دو تیکه مردانه

در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسبات دارند به روش های مختلفی تقسیم شده اند. از جمله روش هایی که در دنیای خیاطی از آن ها برای دوخت لباس ها استفاده می شود می توان به روش متریک، گرلاوین، سایز بندی و مولر اشاره کرد. ما در این آموزش قصد داریم شما را با آموزش الگوی یقه انگلیسی دو تیکه مردانه به روش گرلاوین آشنا کنیم.

الگو یقه انگلیسی دو تیکه مردانه

الگوی بالاتنه جلو را کپی می کنیم. ۲ تا ۳ سانتی متر موازی با خط وسط جلو برای محل دکمه اضافه می کنیم. روی خط به دست آمده از گودی گردن ۱/۲ سانتی متر پایین آمده از خط سرشانه در قسمت گردن نیز ۱ سانتی متر داخل شده دو نقطه را به هم وصل می کنیم.

روی خط به دست آمده سمت راست ۳ سانتی متر داخل شده و از نقطه به دست آمده به وسیله گونیا بهم وصل می کنیم. ۳ سانتی متر بالا می رویم از ۱ سانتی متر داخل شده و در خط سرشانه مستقیم به ۱۲ الی ۱۵ سانتی متر جلو که قبلا روی محل دکمه پایین آمده ایم وصل می کنیم.

همین خط را به بالا ادامه داده به طوری که از محل ۱ سانتی متر داخل شده از خط سرشانه بگذرد. در قسمت بالاتنه پشت هم روی خط سرشانه ۱ سانتی متر از گوشه هلال پشت یقه داخل شده و به خط صاف پشت ختم می کنیم و حلقه گردن پشت را ۱ سانتی متر گشادتر می کنیم به اندازه به دست آمده پشت یقه جدید از خط رسم شده بالای سرشانه جلو علامت می گذاریم.

از نقطه به دست آمده به وسیله گونیا خطی به سمت راست رسم می کنیم. این خط به اندازه افتادگی دلخواه یقه که در این الگو ۶ سانتی متر فرض شده داخل می شویم و از نقطه به دست آمده به ۳ سانتی متر گونیا شده روی خط گردن الگوی جلو وصل می کنیم. خط گونیا شده به گردن را تا زده خط سرشانه را روی یقه به دست آمده رولت می کنیم از قسمت های مشخص شده یقه روی الگو کپی می کنیم.

دو خط موازی از سرشانه یقه کپی شده به طرف خط پشت یقه رسم نموده و به هر یک ۱ سانتی متر اوزمان می دهیم برای سجاف یقه روی خط سرشانه از تقاطع رسم شده یقه ۳ سانتی متر داخل شده و از خط اصلی جلو روی خط باسن بزرگ هم ۲ سانتی متر داخل شده به هم وصل می کنیم. سجاف یقه را متشکل از خط صاف گردن خط موازی صاف جلو و خط به دست آمده سجاف کپی می کنیم.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی یقه دلبری

خیاطی آسان

آموزش الگوی دامن چهار ترک نیم کلوش به روش مولر

آنجل

آموزش کشیدن الگوی یقه ایستاده به روش مولر

آنجل

دیدگاه خود را ثبت کنید