برای رسم الگوی دامن شلواری ساده به روش مولر ابتدا الگوی دامن فون را می کشیم، قسمت جلو را روی کاغذ می چسبانیم و بعد نقطه ۱را به ۲ که بلندی بالاتنه و یا ۴/۱ دور باسن بزرگ است علامت می زنیم.

برای بلندی فاق، دور باسن را تقسیم بر ۸ و منهای ۲ می کنیم و ۲ را به ۳ وصل می کنیم.

بلندی فاق هرچقدر است همان مقدار بالا می رویم و نقطه ۴ را مشخص می کنیم.

بعد ۳ را به ۴ وصل می کنیم.

ارتفاع مثلث را نصف می کنیم و هلال می کنیم.

سپس از ۴، دو سانتی متر بالا می رویم و به اندازه ی ۱۰ سانتی متر نقاب شلوار را می کشیم.

الگوی قسمت جلو دامن شلواری آماده شد.

دامن شلواری - روش مولر

برای الگوی پشت دامن شلواری بلندی بالاتنه را علامت می زنیم و فاق پشت ( دور باسن تقسیم بر۶، منهای ۲) را رسم می کنیم.

مثلث را می کشیم، ارتفاع را نصف کرده، نیم سانتی متر داخل می شویم و بعد هلال می کنیم.

اضافه پنس را در ۲/۱ قرار می دهیم.

پشت الگو نقاب نمی خواهد.

دامن شلواری

خط۱-۲ = بلندی بالاتنه

خط ۲-۳ = ۸/۱ باسن منهای ۲ (برای قسمت جلو دامن – بلندی فاق)

خط ۲-۳ = ۶/۱ دور باسن منهای ۲-۳ سانتی متر (برای قسمت پشت دامن)

خط ۲-۴ = خط ۲-۳

نقطه ۵ = ۲/۱ خط ۳-۴

الگوی دامن شلواری ساده به روش مولر ما آماده شد.

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  چرا چرخ خیاطی نمیدوزه / مشکل های شایع کار با چرخ خیاطی

دیدگاه خود را ثبت کنید