برای رسم الگوی دامن هشت ترک نیلوفری، مطابق آموزش قبل ( دامن نیم کلوش ) عمل می کنیم.

با این تفاوت که هر قسمت را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم.

آموزش خیاطی - دامن هشت ترک

اگر بخواهیم دامن هشت ترک نیلوفری شود به طرفین الگو، ۴ سانتی متر اضافه کرده، به خط باسن بزرگ وصل می کنیم.

 

آموزش خیاطی

الگوی دامن هشت ترک ما آماده شد.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  آموزش خیاطی دامن پیله دوقلو در وسط با روش ساده

دیدگاه خود را ثبت کنید