احمد شاملو؛ شاعری در مسیر کمال

0
شاملو

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر خود می نویسد:

امروزه در ایران نیز، شعر منثور، اگرچه در محدودهٔ کارهای یک تن، یکی از جریان‌های رایجِ شعر پیشروِ ایران را تشکیل می‌دهد.‌ می‌توان گفت که شاملو یکی از چهارپنج شاعر بزرگی است که در قلمرو شعر جدید ایران در سه چهار دههٔ اخیر به ظهور رسیده‌اند، و موفق‌ترین نمونه‌های شعر شاملو، که کارهای او را در معیار شعر‌های پیشرو عصرِ ما دارای ارزش و اعتبار کرده است، غالبا آنهایی است که در قالب منثور سروده شده است:

کارهای بعد از ۱۳۴۰ شاملو. و شاملو در این حرکت، از آغاز تجربهٔ شعر منثور تا امروز هم‌چنان در حرکت به سوی کمال بوده است و کار‌های اخیرش، نشان می‌دهد که روز به روز، بر اسرار کلام آگاهی بیشتری حاصل می‌کند. رسیدن به این مرحله از وقوف بر اسرار کلمه، در زندگی شاملو، دست‌کم سی‌سال تجربهٔ شعری را به دنبال دارد و همه می‌دانیم که شعر منثور، با شاملو آغاز نمی‌شود و پیش از او و حتی پیش از تولد او، در ایران چیز‌هایی به عنوان شعر منثور نشر می‌شده است که آگاهی اهل ادب ایران را از مفهوم شعر منثور، اگرچه در حدی بسیار سطحی و خام، نشان می‌دهد.

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  مجموعه داستان های شیوانا؛ با لبخندت شادم و با اشک هایت غمگین...

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید