اخبار کدال : افت ۷۸ درصدی سهام چفیبر، افزایش سرمایه فارس و …

اخبار کدال ( سهام )

کدال

اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها

چفیبر:
سهام توليد فيبر ايران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود ۸۵۱ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۱,۴۶۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸% افت داشته است.

وهور:
سهام مديريت انرژي اميد تابان هور در دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۶۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸٪ افت داشته که عمدتا بخاطر ۱۰۵ میلیارد ریال هزینه های مالی میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ را ۳۳٪ پوشش داده است.

انرژی:
سهام بورس انرژي ايران در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۱۷۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳٪ رشد داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۸۲٪ درآمدهای عملیاتی میباشد. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۰۶,۲۷۰ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

غویتا:
سهام ویتانا دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۲۲,۵۹۳ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۸۹,۴۰۸ میلیون درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴% رشد داشته است.

شمواد:
سهام توليد مواد اوليه الياف مصنوعي دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۴۰,۱۲۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۶۴۷,۷۳۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۳% رشد داشته است.

بالبر:
سهام کابل البرز دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۹۸,۶۲۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه مبلغ ۱,۵۰۷,۰۳۹ میلیون ریال درآمد داشته که معادل ۱۱۴% فروش پیش بینی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ می باشد.

فارس:
زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه سهام شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) ، در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ برگزار خواهد گردید.

▪️درصد افزایش سرمایه: ۸۳%
▪️محل تامین: سود انباشته

مجله اینترنتی تحلیلک

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب بیشتر