اخبار کدال : رشد ۲۵ درصدی سهام آپ، ۹۵ درصدی شفن و … در گزارش شش ماهه

0
اخبار کدال ( سهام )

کدال

اخبار کدال : گزارش مجامع، سود و زیان و تحلیل بنیادی سهام شرکت ها

آپ:
سهام آسان پرداخت پرشین دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۹۲۴ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۲,۶۹۲ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵% رشد داشته است.

کسرا:
سهام سرامیک های صنعتی اردکان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴۰,۹۵۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵۹,۹۱۰ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳% رشد داشته است.

مبین:
سهام پتروشیمی مبین دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵,۸۸۱ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۴,۹۳۰ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱% رشد داشته است.

بسویچ:
سهام پارس سویچ دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۱۲,۷۰۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۶۶۴,۲۶۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵% رشد داشته است.

فنورد:
سهام نورد و تولید قطعات فولادی دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲۱۵,۳۸۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۸۲۹,۵۵۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰% رشد داشته است.

بخوانید!  گزارش کدال : گزارش 12 ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل افت داشته اند

شفن:
سهام پتروشیمی فن آوران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲,۰۸۵ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۹,۸۲۳ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۵% رشد داشته است.

کاذر:
سهام فرآورده های نسوز آذر دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۷,۲۸۵ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۷۹,۱۸۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹% رشد داشته است.

کالا:
سهام بورس کالای ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۸۲,۱۱۸ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۴۷,۵۱۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۲% رشد داشته است.

فولای:
سهام صنایع فولاد آلیاژی یزد دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۰۲,۴۹۹ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۲۶,۴۷۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶% رشد داشته است.

مجله اینترنتی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید