کدال

گزارش های دوره ای و آمار سود و زیان شرکت ها

پخش:
سهام پخش البرز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۳۶ ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری افزایش سرمایه ۱۵٪ را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۸۹٪ کاهش داشته ولی سود خالص کاهش ۸۷٪ داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۱۴٪ بهای تمام ‌شده درآمدهای عملیاتی و نیز افزایش ۳۰٪ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی می باشد. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۱,۴۴۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

حفاری:
سهام حفاری شمال در دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۹۳۲ ریال سود محقق کرده است شرکت در سال مالی جاری سرمایه خود را ۱۰۰٪ افزایش داده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۴۶۸٪ رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱,۰۳۹٪ داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۷۰۸٪ سایردرآمدهای عملیاتی و نیز افزایش ۴۵٪ درآمدهای عملیاتی می باشد. این شرکت براساس عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۸۵۸ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

کگل:
سهام معدنی و صنعتی گل گهر دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶,۶۴۷ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۴,۰۵۹ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۲% رشد داشته است.

بخوانید!
گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت های گروه سرمایه گذاری (3)

ذوب:
سهامی ذوب آهن اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵,۴۷۴ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۳,۳۲۸ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۰% رشد داشته است.

ارفع:
سهام آهن و فولاد ارفع دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱,۹۲۳ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱۲,۵۴۲ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۳% رشد داشته است.

فولاد:
سهام فولاد مبارکه اصفهان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱۳,۹۱۵ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱۱۲,۰۱۷ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹% رشد داشته است.

شسینا:
سهام صنایع شیمیایی سینا دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸۴,۰۳۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۳۴۳,۱۳۲ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸% رشد داشته است.

فملی:
سهام ملی صنایع مس ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۴,۲۷۱ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۴۸,۲۴۵ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷% رشد داشته است.

بخوانید!
گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های 12 ماهه خود (2)

فسرب:
سهام ملی سرب و روی ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۱,۵۶۳ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۲۷,۱۵۱ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲% رشد داشته است.

فایرا:
سهام آلومینیوم ایران دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۲,۳۶۵ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱۳,۵۸۳ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱% رشد داشته است.

فباهنر:
سهام صنایع مس شهید باهنر دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۶/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۱,۲۷۶ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۳۴۲ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶% رشد داشته است.

فخوز:
سهام فولاد خوزستان دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۸,۸۰۲ میلیارد ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۵۴,۴۱۴ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴% رشد داشته است.

لپارس:
سهام کارخانجات پارس الکتریک دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۶۰۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ۱۹,۵۹۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳۷% رشد داشته است.

بخوانید!
گزارش کدال : اخبار سود و زیان سهام شرکت ها در گزارش های 3 ماهه

کساپا:
سهام سایپا شیشه دردوره ۱ ماهه منتهی به۹۷/۰۷/۳۰ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۵۴,۱۰۲ میلیون ریال درآمد داشته است. این شرکت براساس عملکرد ۷ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۲۵,۷۸۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹% رشد داشته است.

مجله اینترنتی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید