تحلیل بنیادی

اخبار کدال : گزارش ۱۲ ماهه سهام شرکت هایی که نسبت به سال قبل افت داشته اند

گزارش کدال

اخبار کدال

گزارش ۱۲ ماهه سود و زیان سهام شرکت ها

به گزارش گروه تحلیل بازار سرمایه تحلیلک، اخبار کدال به شرح ذیل می باشد:

برکت:
سهام گروه دارویی برکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ۷۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲٪ افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۳۷٪ جمع درآمدهای عملیاتی می باشد. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۳۸,۵۳۵ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
خگستر:
سهام گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم ۱۴۶ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ افت داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۶۹٪ جمع درآمدهای عملیاتی می باشد. این شرکت بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۱۸,۳۸۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
خاور:
سهام ایران خودرو دیزل در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (۲,۷۴۴) ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹٪ افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۳۸٪ سایر هزینه‌های عملیاتی  و نیز افزایش ۳۷٪ هزینه های مالی می باشد. این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ (۱۳,۶۸۸) میلیارد ریال زیان خالص محقق کرده است.
سمایه:
سهام بانک سرمایه  در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم (۱۸,۱۰۴) ریال زیان محقق کرده است که نسبت به در مدت مشابه سال قبل ۳۱٪ افزایش زیان داشته که عمدتا بخاطر کاهش ۷۶٪ جمع درآمدهای مشاع و از طرفی افزایش ۳۱٪ جمع هزینه ها می باشد. این شرکت بر اساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ (۷۲,۴۱۷) میلیارد ریال زیان خالص محقق کرده است.
شلعاب:
سهام لعابیران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۱۲ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده ۲۵٪ افت داشته که عمدتا بخاطر شناسایی ۶۶۰ میلیون ریال مالیات بر درآمد شرکت در گزارش حسابرسی شده می باشد. این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱,۹۸۱ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.
ختور:
سهام رادیاتور ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) به ازای هر سهم ۳۹۱ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی نشده  ۹٪ افت داشته که عمدتا بخاطر افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی در گزارش حسابرسی شده می باشد. این شرکت براساس عملکرد واقعی ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۱۷,۱۹۴ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.

نوشته های مرتبط

اخبار کدال : گزارش ۱۱ ماهه شرکت ها؛ رشد ۶۴ درصدی سهام ذوب، ۷۰ درصدی شکربن و…

محسن زکی زاده

اخبار کدال : افزایش سرمایه سهام ثنور و شنفت، افت ۳۰ درصدی وخارزم و شفاف سازی کسرا

محسن زکی زاده

گزارش بازار : افت ۲۰۰ واحدی شاخص و اطلاعیه عرضه اولیه

محسن زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید