عناوین : شعر پارسی

ادبیات شعر پارسی

در شبستان شعر معاصر همراه با فرامرز عرب عامری

زهرا فخرایی
در شبستان شعر معاصر همراه با فرامرز عرب عامری ...رفتنت آغاز ویرانی است حرفش را نزن / ابتدای یک پریشانی است حرفش را نزن...
ادبیات شعر پارسی

ربنای تو فقط نغمه یک ماه نبود / به یاد محمدرضا شجریان

نویسنده
ربنای تو فقط نغمه یک ماه نبود / به یاد محمدرضا شجریان   شعری از ایمان حسینی تقدیم به خسرو آواز ایران استاد محمدرضا شجریان   صبح شد مرغ سحرخوان به تو از دور سلام...
ادبیات شعر پارسی

امام حسن از نگاه عطار نیشابوری

محمد زکی زاده
عطار نیشابوری یکی از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام آور تاریخ ادبیات ایران است. سخن او ساده و گیراست. او برای بیان مقاصد عرفانی خود بهترین راه را که همان آوردن کلام ساده...
ادبیات شعر پارسی

بوستان سعدی؛ فی نعت سید المرسلین علیه الصلوه و السلام

محمد زکی زاده
بوستان سعدی نعت پیامبر... چه کم گردد ای صدر فرخنده پی/ ز قدر رفیعت به درگاه حی / که باشند مشتی گدایان خیل / به مهمان دارالسلامت طفیل...
ادبیات شعر پارسی

شرحی بر غزل حافظ / غزل منم که گوشه میخانه خانقاه من است

محمد زکی زاده
شرح غزل از حافظ شیرازی ... من آن رند خراباتی هستم که خانقاه من گوشه میخانه است و دعای سحرگاهی من دعا برای پیرمغان است......
ادبیات شعر پارسی

شرحی بر غزل حافظ / غزل دل می رود ز دستم صاحبدلان خدا را

محمد زکی زاده
شرح غزلی از دیوان حافظ شیرازی ... افسوس و دریغ که راز پنهان من نمایان خواهد شد. یکی از ویژگی های عشق در ادبیات پرده دری است....
ادبیات شعر پارسی

شرحی بر غزل حافظ /شرح غزل اول از دیوان حافظ شیرازی

محمد زکی زاده
شرح غزل اول از دیوان حافظ شیرازی ... خواجه شیراز شعر خودش را با گردش ساقی و گردش می شروع می کند که به مثابه باء بسم الله است......
ادبیات شعر پارسی

به بهانه بزرگداشت حضرت عشق /قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند

زهرا فخرایی
به بهانه بزرگداشت حافظ حضرت عشق قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند ... آیا تا به حال شنیده اید که کسی یک بیت از اشعار حضرت حافظ را نخوانده و از بر...
ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

در شبستان شعر کلاسیک همراه با حضرت عشق حافظ شیرازی

زهرا فخرایی
 حضرت حافظ استثنای روزگار است و کلامش لطیف و شیرین است. سخنش با احوال درونت به رقص در می آید و گویی غزل برای تو سروده شده و بس....