عناوین : مجموعه داستان های شیوانا

ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

همیشه راهی است / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
یاد بگیرد اگر با او ناملایم و ناشایست سخن گفتند به گونه ای رفتار کند که خودشان از رفتار گستاخانه خود پشیمان شوند. با فرزندانت حرف بزن تا بدانند همیشه راهی است و هرگز همه...
ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

تو از کدامین فصل به جاده عشق می رسی؟/ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
تو از کدامین فصل به جاده عشق می رسی؟/ مجموعه داستان های شیوانا ... هر کس در وجودش هر چهار فصل را دارد که در هر دوره ای از زندگی فصلی خاص جلوه گر می...
ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

یک تلنگر / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا بدون توجه به گریه مرد از او خواست تا به داستانی کوتاه گوش کند و ادامه داد: روزی یکی از فرمانده های شجاع ارتش امپراتور برای جنگ با دشمن به میدان نبرد رفت و...
ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

یک دقیقه بیشتر (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی
شیوانا دیوان حافظ را با احترام در دست گرفته بود و زمزمه می کرد، شاگردان هم با شنیدن صدایش ساکت شدند و او بعد از خواندن غزلی زیبا از حضرت حافظ، نگاهی به بچه ها...
ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

با خودت قهر نکن / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
یک روز شیوانا در اتاقش مشغول خواندن کتاب بود که یکی از دوستانش آمد و خبر داد که شاگرد قدیمی ات در شهری دور از راه و رسم معرفت فاصله گرفته و به راهی نادرست...
ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

به خاطر خودت عاشق بمان / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
شیوانا با لبخند پاسخ داد: هنگامی که کسی به دیگران محبت می کند، زیباتر از تجلی انعکاس بیرونی عشق ورزیدن به غیر، حس رضایت خاطری است که وجود خود شخص را سرشار از آرامش درونی...
ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

دوباره همان شوی که بودی / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
به جای اینکه بر سر هر مصیبتی ناله سر کنی و مغز را نیز دچار گمراهی کنی، از او سوال کن تا به تو فرمان دهد که چگونه از این بحران به در شوی و...
ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

تپش های بی اختیار قلبت را به یاد داری؟ / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
داستان تپش های بی اختیار قلبت را به یاد داری؟ از شیوانا ...زن در حالی که از شدت گریه آرام و قرار نداشت به طرف مدرسه آمد تا شیوانا را ببیند. از حیاط مدرسه که...
ادبیات داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

کدام را انتخاب کنم؟ / مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
قرار بود یک کودک یتیم را به خانواده ای که شرایط مطلوبی دارد، بسپارند. دو خانواده ثروتمند داوطلب شده بودند. شرایط مالی هر دو خانواده یکسان بود، به همین دلیل اهالی دهکده به سمت مدرسه...
ادبیات ادبیات و هنر داستان کوتاه مجموعه داستان های شیوانا

کاری نکن تابلو زندگی خود را بدون تو ترسیم کنند /مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی
یک روز شیوانا با دوستانش راهی سفر بودند. در بین راه مردی را دیدند که بسیار به ظاهرِ خود می رسید و به خاطر احساس زیبایی به خانواده اش فخر می فروخت....