عناوین : چرند و پرند

ادبیات چرند و پرند زندگینامه افراد موفق

به بهانه سالروز درگذشت علامه علی اکبر دهخدا

محمد زکی زاده
در سال ۱۳۲۵ با همکاری میرزا جهانگیرخان و میرزا قاسم خان روزنامه صوراسرافیل را منتشر کردند. این روزنامه از نشریات مهم صدر مشروطیت بود و در مبارزات آزادی خواهان تاثیر مهمی داشت....
ادبیات چرند و پرند

چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده
جذاب ترین بخش روزنامه صوراسرافیل یک ستون فکاهی تحت عنوان چرند و پرند بود که به قلم علامه علی اکبر دهخدا نوشته می شد. ای آدام اسمیت! که اسمت را پدر علم اکونومی گذاشته ای؛...
ادبیات چرند و پرند

چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا در روزنامه صوراسرافیل با طعنه های زیرکانه و بیانی تمسخرآمیز افراد و اقشاری که سد راه پیشرفت جامعه بودند را مورد انتقاد قرار می داد....
ادبیات چرند و پرند

چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
دهخدا با این سبک مکتب جدیدی در روزنامه نگاری و نثرفارسی معاصر پدید آورد. من هیچ وقت نمی­ گویم برای ما بزرگ­تر لازم نیست، میان حیوانات بی­ زبان خدا هم شیر پادشاه درندگان است و...
ادبیات چرند و پرند

چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
سبک نگارش چرند و پرند توسط علامه دهخدا در ادبیات فارسی بی سابقه بود. اولاد آدم مثل تو سر سلامت به گور نمی برد. تو را چه شده که خودت را داخل امور دولتی کردی...
ادبیات چرند و پرند

چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
جذاب ترین بخش روزنامه صوراسرافیل یک ستون فکاهی تحت عنوان چرند و پرند بود که به قلم دهخدا نوشته می شد. سبک نگارش چرند و پرند دهخدا در ادبیات فارسی بی سابقه بود. با این...
ادبیات چرند و پرند

چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
سبک نگارش چرند و پرند توسط دهخدا در ادبیات فارسی بی سابقه بود. با این سبک مکتب جدیدی در روزنامه نگاری و نثرفارسی معاصر پدید آمد......
ادبیات چرند و پرند

چرند و پرند علامه علی اکبر دهخدا (قسمت اول)

محمد زکی زاده
مقالات دهخدا در روزنامه صوراسرافیل با طعنه های زیرکانه و بیانی تمسخرآمیز افراد و اقشاری که سد راه پیشرفت جامعه بودند را مورد انتقاد قرار می داد....