جمعه/ 30 مهر / 1400

برای خرید خانه در انگلیس باید کل درآمد بین پنج تا ۱۴ سال را پس انداز کرد.

به نقل از سی ان بی سی، انگلیس همواره جز سه مقصد برتر سرمایه گذاری در اروپا طی سال های اخیر بوده و حوزه مسکن در این کشور یکی از حوزه های پرسود برای معامله گران بوده است. در این رتبه بندی که در بردارنده ارزان ترین و گران ترین شهرها برای خرید خانه در انگلیس در سال ۲۰۲۱ است، ملاک رتبه بندی نسبت درآمد افراد به متوسط قیمت مسکن بوده است.

ارزان ترین شهرها

۱- لاندن دری

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۱۵۵ هزار و ۹۱۷ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۳ هزار و ۱۳۸ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۴.۷ سال

۲- کارلیسل

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۱۶۳ هزار و ۲۳۲ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۴ هزار و ۸۷ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۴.۸ سال

۳- بردفورد

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۱۶۴ هزار و ۴۱۰ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۴ هزار و ۲۱۹ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۴.۸ سال

۴- استرلینگ

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۲۰۸ هزار و ۹۲۷ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۸ هزار و ۷۴۴ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۵.۴ سال

۵- ابردین

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۲۰۵ هزار و ۱۹۹ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۸ هزار و ۱۶ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۵.۴ سال

۶- گلاسکو

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۱۹۶ هزار و ۶۲۵ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۶ هزار و ۲۰۵ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۵.۴ سال

گران ترین شهرها

۱- وینچستر

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۶۳۰ هزار و ۴۳۲ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۴۵ هزار و ۴۹ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۱۴ سال

۲- آکسفورد

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۴۸۶ هزار و ۹۲۸ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۹ هزار و ۲۲۰ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۱۲.۴ سال

۳- ترورو

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۳۵۶ هزار و ۷۸۸ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۲۹ هزار و ۵۵۸ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۱۲.۱ سال

۴- بث

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۴۷۶ هزار و ۴۷۰ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۹ هزار و ۵۰۸ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۱۲.۱ سال

۵- چیچستر

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۴۴۶ هزار و ۸۹۹ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۳۷ هزار و ۳۵۲ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۱۰.۶ سال

۶- کمبریج

متوسط قیمت مسکن تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۱: ۴۸۲ هزار و ۳۰۰ پوند

متوسط درآمد سالانه ساکنان شهر: ۴۰ هزار و ۴۹۲ پوند

زمان لازم برای خانه دار شدن در صورت پس انداز کل درآمد و صفر بودن تورم: ۱۱.۹ سال

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا