دوشنبه/ ۳۱ خرداد / ۱۴۰۰

استاد شجریان

[vc_row][vc_column][ultimate_info_table heading_tag=”h1″]

ردیفنام قطعهخوانندهپخش آنلاینلینک دانلود
(کلیک راست save link as)
۱بت چینمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275576.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۲فریادمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275578.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۳ساقی بیامحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275580.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۴ربنامحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275581.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۵دلا از دست تنهایی به جونم محمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275583.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۶این دهان بستیمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275582.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۷غم عشقت بیابون پرورم کردمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275584.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۸ایران ای سرای امیدمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275585.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۹در نظر بازی ما بی خبران حیرانندمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275587.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۱۰از خون جوانان وطن لاله دمیدهمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275588.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۱۱بهار دلکشمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275591.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۱۲مرغ سحرمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275592.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۱۳زبان آتشمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275593.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۱۴ای ساربان آهسته رانمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275594.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود
۱۵در خیالمحمدرضا شجریان[penci_button link=”https://tahlilak.com/wp-content/uploads/2020/09/4_5967430335611275590.mp3″ icon=”fa fa-play” icon_position=”left” align=”center”][/penci_button]دانلود

[/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row]

اسکرول به بالا