کلیات مالیات

اظهارنامه مالیاتی – مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم)

اظهارنامه مالیاتی

انواع اظهارنامه مالیاتی مربوط به مالیات های مستقیم و غیر مستقیم

۴- اظهارنامه ماده ۱۱۴قانون مالیات های مستقیم: بر اساس این ماده قانونی، آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است، اظهارنامه مالیاتی این ماده قانونی را تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نمایند.

۵- اظهارنامه انحلال اشخاص حقوقی: بر اساس ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مستقیم، مدیران مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال، اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نمایند.

۶- اظهارنامه صاحبان املاک اجاری: بر اساس ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاصی که املاک مسکونی، تجاری، اداری و … خود را در اختیار مستأجران قرار می‌دهند موظف هستند نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی این بخش اقدام نمایند. همچنین مالکان واحدهای تجاری که سرقفلی ملک تجاری خود را بدون ملکیت واگذار نموده‌اند نیز مشمول این بخش می‌گردند. آخرین‌مهلت ارائه این اظهارنامه برای هرسال مالی پایان اولین تیرماه پس از سال مالی می‌باشد.

۷- اظهارنامه ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم: اشخاصی که به‌غیراز درآمد حاصل از طریق اجاره املاک، درآمد دیگری ندارند در صورت تمایل به استفاده از معافیت ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم نسبت به درآمد حاصله می‌بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این ماده قانونی که با اظهارنامه مالیاتی ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم در قالب یک فرمت می‌باشد را ارائه نمایند.

۸- اظهارنامه نقل‌وانتقال و حق واگذاری (سرقفلی): بر اساس ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاصی که نسبت به فروش املاک خود اقدام می‌نمایند، حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ انجام معامله می‌بایست نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع این ماده قانونی اقدام نمایند.

بخوانید!  کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹/ جریمه تخلفات رانندگی

۹- اظهارنامه انتقال منافع مال: کلیه اشخاص مشمول ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم که منافع مالی به‌طور دائم یا موقت بلاعوض به آن‌ها واگذار شده است، مکلف‌اند بر اساس ماده ۱۲۶ همین قانون نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد و در سایر موارد (درآمد اتفاقی) ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

۱۰- اظهارنامه مالیات بر ارث: وراث متوفی موظف‌اند بر اساس ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث متوفی، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ فوت اقدام نمایند.

۱۱- اظهارنامه ماده ۸۸ قانون مالیاتهای مستقیم: کلیه اشخاصی که دریافت‌کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند، می‌بایست حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد، اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

۱۲- اظهارنامه اصلاحی: بر اساس تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم، به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود درصورتی‌که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی ازنظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و درهرحال تاریخ تسلیم اظهارنامه مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های تعیین‌شده در قانون به‌صورت مستقیم شامل جریمه می‌گردد. اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول قانون مالیات های مستقیم در صورت عدم انجام تکالیف مربوط به این بخش مشمول سی درصد (۳۰%) و سایر مؤدیان این قانون ده درصد (۱۰%) جریمه غیرقابل بخشودگی مالیات متعلق می‌گردند. در خصوص اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده این جریمه به میزان پنجاه‌درصد (۵۰%) مالیات متعلق می‌باشد.

بخوانید!  نحوه بررسی تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی

 

اظهارنامه مالیاتی (بخش اول)

مجله اقتصادی تحلیلک (مالیات)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۰

محمد مهدیان

مالیات تکلیفی و انواع آن در قانون مالیات‌های مستقیم

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید