افکار بد را از ذهن خود حذف کن

مراقب آن دسته از افکاری باش که ضعیف بودن را چیزی قابل قبول نشان می‌دهند، چنین افکاری زندگی انسان‌های زیادی را نابود کرده‌اند، و باید آن‌ها را از ذهن خود حذف کنی.
وین دایر

افکار منفیمجله اینترنتی تحلیلک

 

اسکرول به بالا