خیاطی به روش گرلاوین / الگوی بالاتنه (قسمت اول)

در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسبات دارند به روش های مختلفی تقسیم شده اند. از جمله روش هایی که در دنیای خیاطی از آن ها برای دوخت لباس ها استفاده می شود می توان به روش متریک، گرلاوین، سایز بندی و مولر اشاره کرد. ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش گرلاوین و آموزش رسم الگوی بالاتنه به روش گرلاوین آشنا کنیم.

 

آموزش الگوی بالاتنه

اندازه‌های لازم بر روی قسمت بالاتنه:

 • بلندی جلو
 • کارور جلو
 • بلندی پشت
 • کارور پشت
 • دور سینه
 • فاصله سینه
 • بلندی سینه
 • دور گردن
 • کنفرماسیون
 • سرشانه
 • سرشانه تا آرنج
 • سرشانه تا مچ
 • دور حلقه
 • دور بازو
 • دور مچ
 • دور باسن بزرگ
 • دور باسن کوچک
 • بلندی باسن بزرگ
 • بلندی باسن کوچک
 • دور کمر

 

اصول تهیه الگوی بالاتنه

برای این کار به‌ طوری‌ که در قسمت اندازه‌گیری دامن‌ها گفته شد، ابتدا یک نوار به دور کمر می بندیم.

برای بلندی جلوی بالاتنه متر را از گودی گردن تا زیر نوار و برای بلندی پشت از آخرین مهره پشت گردن تا زیر نوار و برای کنفرماسیون متر را از طرف دیگر شانه به طرف پهلوی دیگر در گودی کمر تا زیر نوار اندازه می‌ گیریم.

برای بلندی سینه از گودی گردن تا نوک سینه و برای فاصله دو سینه از نوک سینه سمت راست تا نوک سینه سمت چپ را اندازه می‌گیریم.

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

برای اندازه‌گیری دور سینه از میان ستون فقرات پشت به‌ طوری‌ که متر از نوک سینه بگذرد اندازه می گیریم.

بعد دور باسن کوچک و دور باسن بزرگ و بلندی آن مانند دامن عمل می شود. سپس کارور جلو از چین‌خوردگی یا آخرین نقطه‌ای که دست به بدن متصل می‌شود از سمت چپ به سمت راست اندازه می‌گیریم و در کارور پشت هم مانند جلو عمل می‌شود.

سپس دور حلقه گردن تا گودی گردن در قسمت جلو، سرشانه از انتهای گردن تا افتادگی شانه و ادامه آن تا آرنج و مچ را اندازه می‌گیریم.

دور حلقه آستین متر را از زیر بغل گذرانده تا استخوان برآمده شانه، به طور نرمال دور بازو روی برجستگی بازو بطوری که متر از زیر دست بگذرد.

دور مچ با چهار انگشت در زیر متر اندازه گیری می شود.

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

پشت بالاتنه

از خط کمر در سمت چپ از نقطه (ت) بلندی بالاتنه پشت را بالا می‌ رویم، نقطه (د).

از این نقطه خطی به وسیله گونیا رسم می‌کنیم و روی آن یک ششم دور گردن به‌علاوه یک سانتی‌متر علامت می‌گذاریم، نقطه (ذ). از نقطه (ذ) دو سانتی‌متر بالا رفته و نقطه (ر) به دست می آید. از این نقطه هلال پشت یقه را به نقطه (د) وصل می کنیم.

روی خط کارور یک دوم کارور پشت را به‌علاوه نیم سانتی‌متر از نقطه (ق) داخل می‌شویم. نقطه (ع) به دست می آید.

از این نقطه به وسیله گونیا خطی به بالا رسم می‌کنیم و روی آن به اندازه یک ششم دور گردن به علاوه یک سانتی‌متر بالا می‌رویم نقطه (غ) به دست می آید.

آموزش الگوی بالاتنه به روش گرلاوین

 

ادامه دارد…

مجله اینترنتی تحلیلک

 

دیدگاه خود را ثبت کنید