انتخاب با شماست…

وقتی دائم میگی گرفتارم، هیچوقت آزاد نمیشی!
وقتی دائم میگی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمیکنی!
وقتی دائم میگی فردا انجامش میدی، اون فردای تو هیچ وقت نمیاد!

وقتی صبح‌ها از خواب بیدار میشیم، ما دوتا انتخاب داریم:
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم، یا بیدار شیم و رویاهامون رو دنبال کنیم.
انتخاب با شماست.

انتخاب با شما

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!
به هم زدن آرامشم!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید