اگر بدنبال آرزوهای خود بروید…

اگر بدنبال آرزوهای خود بروید…
به مسیری گام خواهید گذاشت که منتظر شماست و زندگی شما به همان صورتی خواهد شد که می‌خواهید.

جوزف کمبل

رویامجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!
موفقیت و عوامل موثر در آن (بخش اول)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید