اگر بدنبال آرزوهای خود بروید…

اگر بدنبال آرزوهای خود بروید…
به مسیری گام خواهید گذاشت که منتظر شماست و زندگی شما به همان صورتی خواهد شد که می‌خواهید.

جوزف کمبل

رویامجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!
موانع را بزرگ نکنید!

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید