ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت ششم)

باب دوم حکایت 6

در اخلاق درویشان – قسمت ششم

بخشایش الهی گمشده ای را در مناهیکارهای نهی شده(۱) چراغ توفیق فرا راه داشتپیش راه داشت(۲) تا به حلقه اهل تحقیقصوفیان(۳) در آمد.

به یُمنمبارکی(۴) قدم درویشان و صدق نفس ایشاناخلاص(۵) ذمایم اخلاقشخوی های زشت(۶) به حمایدپسندیده ها(۷) مُبَدَل گشت.

دست از هوی و هوس کوتاه کرد و زبان طاعنانسرزنش کنندگان(۸) در حق او همچنان دراز که: بر قاعده اوّل استبر رسم و رفتار نخستین است(۹) و زُهد و صلاحش بی مُعَوّلبی اعتماد.(۱۰)

به عذر و توبه توان رستن از عذاب خدای

ولیک می‌نتوان از زبان مردم رست

طاقت جور زبانها نیاورد و شکایت پیش پیر طریقت برد. شیخ بگریست و گفت: شکر این نعمت چگونه گزاری که بهتر از آنی که پندارندت.

باب دوم حکایت 6

 

چند گویی که بد اندیش و حسود

عیب گویان من مسکینند

 

گه به خون ریختنم برخیزند

گه به بد خواستنم بنشینند

 

نیک باشی و بدت گوید خلق

به که بد باشی و نیکت بینند

اما مرا که حُسن ظنِ مردمان در حق من بکمال است و من در عین نقصان، روا بود اندیشه بردن و تیمار خوردننگران بودن و غم خوردن!(۱۱)

گر آنها که می گفتمی کردمی

نکوسیرت و پارسا مردمی

 

اِنّی لَمُستَتِرٌ مِنْ عَینِ جیرانی

وَ الله یَعلمُ اِسراری و اِعلانی(۱۲باطن من از چشم همسایگانم همانا پوشیده است در صورتی که خداوند از پنهان و آشکار من آگاه است)

 

در بسته به روی خود ز مردم

بخوانید!  آینه در آینه؛ درمحضر هوشنگ ابتهاج

تا عیب نگسترند ما را

 

در بسته چه سود و عالم الغیب

دانای نهان و آشکارا

 

 


۱- کارهای نهی شده

۲- پیش راه داشت

۳- گروه جویندگان حق (صوفیان)

۴- مبارکی

۵- اخلاص

۶- خوی های زشت و نکوهیده

۷- پسندیده ها، ستوده ها

۸- سرزنش کنندگان

۹- بر رسم و رفتار نخستین است

۱۰- بی اعتماد

۱۱- نگران بودن و غم خوردن

۱۲- باطن من از چشم همسایگانم همانا پوشیده است در صورتی که خداوند از پنهان و آشکار من آگاه است

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت اول از مقالت علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده

داستان کوتاه پریچهر (قسمت سی و سوم)

ارغوان فاطمی

همنشینی رنگ ها؛ رنگ ها زندگی را زنده می کنند

بهناز بختیاری

دیدگاه خود را ثبت کنید