ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت هفتم)

باب دوم حکایت 7

در اخلاق درویشان – قسمت هفتم

گله کردم پیش یکی از مشایخ که فلان به فساد من گواهی داده است.

گفت: به صلاحش خجل کن.

باب دوم حکایت 7

تو نیکو روش باش تا بدسگال

به نقص تو گفتن نیابد مجال

 

چو آهنگ بربط بود مستقیم

کی از دست مطرب خورد گوشمال؟

 

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شعر کودکانه خورشید خانم

نوشته های مرتبط

گرگ درون؛ در محضر فریدون مشیری

محمد زکی زاده

محرم در ادبیات فارسی / همراه با محمدرضا شفیعی کدکنی

محمد زکی زاده

امام حسن از نگاه عطار نیشابوری

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید