ادبیات گلستان سعدی

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت اول)

باب دوم حکایت 1

در اخلاق درویشان – قسمت اول

یکی از بزرگان پارسایی را گفت: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق او بطعنه(۱) سخنها گفته اند؟

گفت: بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم.

باب دوم حکایت 1

هرکه را جامه پارسا بینی

پارسا دان و نیکمرد انگار

 

ور ندانی که در نهادش چیست

محتسب را درون خانه چه کارد؟

 


۱- با سرزنش، به بدگویی

 

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  غلط ننویسیم قسمت هشتم

نوشته های مرتبط

شعر کودکانه حاجی لک لک کجا رفتی؟

نویسنده

معرفی کتاب «مدیر مدرسه» نوشته جلال آل احمد

نویسنده

قلب مادر / در محضر ایرج میرزا

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید