ادبیات ادبیات و هنر

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت نهم)

باب سوم گلستان

در فضیلت قناعت – قسمت نهم

هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان درهم نکشیدم(۱روی درهم کشیدن به معنی ابراز دلتنگی و شکایت است) مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتمتوانایی خرید کفشی نداشتم(۲)، به جامعمسجد جامع(۳) کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی بجای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم

مرغ بریان به چشم مردم سیر

کمتر از برگ ترّه بر خوان است

 

وان که را دستگاه و قدرت نیست

شلغم پخته مرغ بریان است

باب سوم گلستان


 

۱- روی درهم کشیدن به معنی ابراز دلتنگی و شکایت است

۲- توانایی خرید کفشی نداشتم

۳- مسجد جامع

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

در شبستان شعر کلاسیک همراه با منوچهری دامغانی

زهرا فخرایی

همنشینی رنگ ها؛ رنگ ها زندگی را زنده می کنند

بهناز بختیاری

ذکر دو حکایت از کشف الاسرار و عده الابرار

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید