ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت نهم)

باب سوم گلستان

در فضیلت قناعت – قسمت نهم

هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان درهم نکشیدم(۱روی درهم کشیدن به معنی ابراز دلتنگی و شکایت است) مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتمتوانایی خرید کفشی نداشتم(۲)، به جامعمسجد جامع(۳) کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی بجای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم

مرغ بریان به چشم مردم سیر

کمتر از برگ ترّه بر خوان است

 

وان که را دستگاه و قدرت نیست

شلغم پخته مرغ بریان است

باب سوم گلستان


 

۱- روی درهم کشیدن به معنی ابراز دلتنگی و شکایت است

۲- توانایی خرید کفشی نداشتم

۳- مسجد جامع

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  غلط ننویسیم قسمت نهم

نوشته های مرتبط

در محضر حسین منزوی / بی‌ تو به سامان نرسم

محمد زکی زاده

معرفی کتاب «عادت می کنیم» نوشته زویا پیرزاد

ارغوان فاطمی

چاله های زندگی (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید