هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان درهم نکشیدم(1روی درهم کشیدن به معنی ابراز دلتنگی و شکایت است) مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتمتوانایی خرید کفشی نداشتم(2)، به جامعمسجد جامع(3) کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی بجای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم

مرغ بریان به چشم مردم سیر

کمتر از برگ ترّه بر خوان است

 

وان که را دستگاه و قدرت نیست

شلغم پخته مرغ بریان است

باب سوم گلستان


 

۱- روی درهم کشیدن به معنی ابراز دلتنگی و شکایت است

۲- توانایی خرید کفشی نداشتم

۳- مسجد جامع

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  نسبت مکن بغیر که اینها خدا کند؛ در محضر حافظ شیرازی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید