ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت سوم)

باب سوم گلستان

در فضیلت قناعت – قسمت سوم

در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیمی عرب را پرسید که روزی چه مایه طعامچه مقدار غذا(۱) مصلحت است خوردن؟

گفت: صد درم سنگدرم سنگ معادل وزن یک درم یا چهل و هشت حبه است(۲) کفایت کند. گفت: این قدر چه قوّت دهد؟

گفت: هذا المِقدارُ یَحمِلُکَ و ما زادَ عَلی ذلک فَانتَ حامِلُه. یعنی این قدر تورا بر پای همی‌دارد و هر چه بر این زیادت کنی تو حمال آنی.

باب سوم گلستان

خوردن برای زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است


 

۱. چه مقدار غذا

۲. درم سنگ معادل وزن یک درم یا چهل و هشت حبه است

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شعر کودکانه سلام

نوشته های مرتبط

به نجوایی صدایم کن؛ به بهانه زادروز سهراب سپهری

محمد زکی زاده

شعر کودکانه آفتاب مهتاب چه رنگه

نویسنده

در شبستان شعر کلاسیک همراه با منوچهری دامغانی

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید