ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت اول)

سعدی - باب هشتم

در آداب صحبت – قسمت اول

 

مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبخت چیست؟

گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مُرد و هِشترها کرد.(۱)

 

مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد

که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد


 

۱. فرو گذاشت. رها کرد

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  امن تر از دلت کجا؟ / مجموعه داستان های شیوانا

نوشته های مرتبط

باب پنجم گلستان سعدی / در عشق و جوانی (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل دوم)

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید