ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت اول)

سعدی - باب هشتم

باب هشتم گلستان سعدی

در آداب صحبت

مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبخت چیست؟

گفت: نیکبخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مُرد و هِشترها کرد.(۱)

 

مکن نماز بر آن هیچ کس که هیچ نکرد

که عمر در سر تحصیل مال کرد و نخورد


 

۱. فرو گذاشت. رها کرد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  کمی بایست؛ مجموعه داستان های شیوانا

نوشته های مرتبط

شعر عریانی (به بهانه‌ی زادروز احمد شاملو)

امیرپاکنژاد

غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم؛ در محضر سعدی، به بهانه روز معلم

محمد زکی زاده

عشق سعدی نه حدیثی ست که پنهان ماند؛ به بهانه بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید