ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت دوم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت – قسمت دوم

 

دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد.

 

علم چندان که بیشتر خوانی
چون عمل در تو نیست نادانی

نه محقق بود، نه دانشمند
چارپایی بر او کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر
که بر او هیزم است یا دفتر

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

کلام تلخ تو، اشک گرم من (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

بررسی رزق و روزی در اشعار نظامی و خاقانی

محمد زکی زاده

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت یازدهم)

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید