ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت سوم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت – قسمت سوم

 

هر آن سرّی که داری با دوست در میان منه چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر بدی که توانی به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست گردد.

رازی که پنهان خواهی با کس در میان منه وگر چه دوست مخلص باشد که مرآن دوست را نیز دوستان مخلص باشند همچنین مسلسلیکی پس از دیگری.(۱)

 

خامشی به که ضمیر دل خویش
با کسی گفتن و گفتن که مگوی

ای سلیم، آب ز سر چشمه ببند
که چو پُر شد نتوان بستن جوی


 

۱. یکی پس از دیگری

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  پرفروش‌ ترین کتاب های 2020

نوشته های مرتبط

باب سوم گلستان سعدی / در فضیلت قناعت (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده

جشن سرآغاز رویش (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

شعر کودکانه یک روز یه آقا خرگوشه

نویسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید