ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت ششم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت – قسمت ششم

 

جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابدی که نخورد و بنهد. هرکه ترک شهوات از بهر قبول خلق داده است از شهوتی حلال در شهوتی حرام افتاده است.(۱هرکس از برای فریب مردم و حسن شهرت در میان آنان خواستهای دل را ترک گفته است از خواهشی حلال به خواست حرام (ریاکاری) گرفتار شده است)

 

عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند

بیچاره در آیینه تاریک چه بیند؟


۱. هرکس از برای فریب مردم و حسن شهرت در میان آنان خواستهای دل را ترک گفته است از خواهشی حلال به خواست حرام (ریاکاری) گرفتار شده است

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شعر کودکانه گریه نکن بابات میاد

نوشته های مرتبط

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت اول از مقالت در علم طب و هدایت طبیب

محمد زکی زاده

با خودت مهربان باش (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

تو از کدامین فصل به جاده عشق می رسی؟/ مجموعه داستان های شیوانا

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید