ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی

در آداب صحبت

خلاف راه صوابدرست است(۱) و عکس رای اولوالالباببرخلاف نظر و عقیده خردمندان(۲) دار و بگمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتنراه ناشناخته بی همراهی کاروان تنها رفتن.(۳) امام مرشدپیشوای راهنما(۴) محمد غزالی(۵دانشمند مشهور جهان اسلام) را، رحمة اللّه علیه، پرسیدند که چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟ گفت: بدان که هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم.

 

امید عافیت آنگه بود موافق عقل

که نبض را به طبیعت شناس بنمایی

بپرس هرچه ندانی که ذُلِّ پرسیدن

دلیل را تو باشد به عزّ دانایی


 

۱. درست، راست

۲. برخلاف نظر و عقیده خردمندان

۳. راه ناشناخته بی همراهی کاروان تنها رفتن

۴. پیشوای راهنما

۵. دانشمند مشهور جهان اسلام

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت آخر)

نوشته های مرتبط

در محضر سعدی شیرازی؛ رنجور عشق به نشود جز به بوی یار

محمد زکی زاده

به بهانه زادروز آنتوان دوسنت اگزوپری؛ خالق شازده کوچولو

محمد زکی زاده

پریچهر ( قسمت سی و چهارم )

ارغوان فاطمی

دیدگاه خود را ثبت کنید