ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت – قسمت هفتم

 

خلاف راه صوابدرست است(۱) و عکس رای اولوالالباببرخلاف نظر و عقیده خردمندان(۲) دار و بگمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتنراه ناشناخته بی همراهی کاروان تنها رفتن.(۳) امام مرشدپیشوای راهنما(۴) محمد غزالی(۵دانشمند مشهور جهان اسلام) را، رحمه اللّه علیه، پرسیدند که چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟ گفت: بدان که هرچه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم.

 

امید عافیت آنگه بود موافق عقل

که نبض را به طبیعت شناس بنمایی

بپرس هرچه ندانی که ذُلِّ پرسیدن

دلیل را تو باشد به عزّ دانایی


 

۱. درست، راست

۲. برخلاف نظر و عقیده خردمندان

۳. راه ناشناخته بی همراهی کاروان تنها رفتن

۴. پیشوای راهنما

۵. دانشمند مشهور جهان اسلام

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

تو فقط بال پروازم باش (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت اول)

محمد زکی زاده

جشن سرآغاز رویش (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید