ادبیات

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت پنجم)

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی

در آداب صحبت

فریب دشمن مخور و غرور مدّاح مخر(۱تحت تاثیر ستایش فریب آمیز او قرار مگیر) که این دام زرقمکر(۲) نهاده است و آن دامن طمع گشاده. احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید.(۳مانند لاشه(جسد) گوسفند که چون در استخوان پایش بدمند باد می کند و فربه بنظر می آید)

 

الا تا نشنوی مدح سخنگوی

که اندک مایه نفعی از تو دارد

که گر روزی مرادش برنیاری

دوصد چندان غیوبت برشمارد


۱. تحت تاثیر ستایش فریب آمیز او قرار مگیر

۲. نیرنگ، مکر

۳. مانند لاشه(جسد) گوسفند که چون در استخوان پایش بدمند باد می کند و فربه بنظر می آید

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  یک تلنگر؛ مجموعه داستان های شیوانا

نوشته های مرتبط

بررسی و تأمل در باب هفتم قابوس نامه عنصرالمعالی

محمد زکی زاده

تو بخوان نغمه ناخوانده من؛ در محضر هوشنگ ابتهاج

محمد زکی زاده

زبان و هويت (١)

امیرپاکنژاد

دیدگاه خود را ثبت کنید