ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت پنجم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت قسمت پنجم

 

فریب دشمن مخور و غرور مدّاح مخر(۱تحت تاثیر ستایش فریب آمیز او قرار مگیر) که این دام زرقمکر(۲) نهاده است و آن دامن طمع گشاده. احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه نماید.(۳مانند لاشه(جسد) گوسفند که چون در استخوان پایش بدمند باد می کند و فربه بنظر می آید)

 

الا تا نشنوی مدح سخنگوی

که اندک مایه نفعی از تو دارد

که گر روزی مرادش برنیاری

دوصد چندان غیوبت برشمارد


۱. تحت تاثیر ستایش فریب آمیز او قرار مگیر

۲. نیرنگ، مکر

۳. مانند لاشه(جسد) گوسفند که چون در استخوان پایش بدمند باد می کند و فربه بنظر می آید

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  حکایت طلخک و سرمای زمستان

نوشته های مرتبط

دیوار تسلیم (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

داستان کوتاه تکه طلا

نویسنده

قوی زیبا / در محضر دکتر مهدی حمیدی شیرازی

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید