ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت چهارم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت – قسمت چهارم

 

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقتمهربانی بی موقع و نابجا (۱)هیبت ببرد؛ نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.

 

درشتی و نرمی بهم در به است

چو فاصد که جراح و مرهم نه است

درشتی نگیرد خردمند پیش

نه سستی که نازل کند قدر خویش

نه مر خویشتن را فزونی نهد

نه یک باره تن در مذلت دهد


۱. مهربانی بی موقع و نابجا

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  پرفروش‌ ترین کتاب های 2020

نوشته های مرتبط

در محضر شاطر عباس صبوحی

محمد زکی زاده

غلط ننویسیم قسمت چهارم

محمد زکی زاده

قصه کودکانه باد و خورشید

نویسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید