ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت چهارم)

سعدی - باب هشتم گلستان

در آداب صحبت – قسمت چهارم

 

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقتمهربانی بی موقع و نابجا (۱)هیبت ببرد؛ نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند.

 

درشتی و نرمی بهم در به است

چو فاصد که جراح و مرهم نه است

درشتی نگیرد خردمند پیش

نه سستی که نازل کند قدر خویش

نه مر خویشتن را فزونی نهد

نه یک باره تن در مذلت دهد


۱. مهربانی بی موقع و نابجا

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

زندگینامه پروین اعتصامی بانوی شاعر ایرانی

مهران توفیقی

موسیقی زیبای پنهان در سخن فردوسی؛ به بهانه بزرگداشت فردوسی

زهرا فخرایی

غزل سرای پرآوازه؛ به بهانه زادروز رهی معیری  

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید