ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب هفتم گلستان سعدی / در تأثیر تربیت (قسمت ششم)

گلستان - سعدی - باب هفتم

در تأثیر تربیت – قسمت ششم

 

توانگرزاده ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه ای مناظره در پیوسته که صندوق تربتصندوق گور(۱) پدرم سنگین استساخته از سنگ(۲) و کتابهنوشته(۳) رنگین و فرش رُخام انداختهاز سنگ مرمر فرش شده(۴) و خشت زرین در او ساخته، به گور پدرت چه ماند: خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو خاک بر او پاشیده؟

درویش پسر این بشنید و گفت: تا پدرت زیر آن سنگهای گران برخود بجنبیده باشد، پدر من به بهشت رسیده باشد.

 

خر که کمتر نهند بر وی بار
بی شک آسوده تر کند رفتار

*

مرد درویش که بار ستم فاقه کشید
به در مرگ همانا که سبکسار آید

وان که در دولت و در نعمت و آسانی زیست
مردنش زین همه، شک نیست که دشوار آید

به همه حال اسیری که زبند برهد
بهتر از حال امیری که گرفتار آید


 

۱. صندوق گور

۲. ساخته از سنگ

۳. کتیبه، نوشته

۴. از سنگ مرمر فرش شده

 

 

در مطلب بعد به ذکر حکایت دیگری از باب هفتم گلستان سعدی می پردازیم.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  تو بخوان نغمه ناخوانده من / در محضر هوشنگ ابتهاج

نوشته های مرتبط

قصه کودکانه شنل قرمزی

نویسنده

باب دوم گلستان سعدی / در اخلاق درویشان (قسمت دوم)

محمد زکی زاده

آنچه امروز داری انتخاب دیروز توست (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید