Category: گزارش بازار

تصویر شاخص

اخبار و گزارش بازار بورس ۲۷ اردیبهشت: خبر واریز به صندوق تثبیت بازار هم گره گشا نشد

امروز ۲۷ اردیبهشت بازار بورس روز پرتلاطمی را سپری کرد و شاخص کل و شاخص هم وزن یکپارچه قرمز شدند.

خبر واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز تاثیری در روند بازار نگذاشت.

تصویر شاخص

اخبار و گزارش بازار بورس امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

در اخبار و گزارش بازار بورس امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ می توان گفت که ۸۴ نماد مثبت، ۷نماد بدون تغییر، ۲۴۲ نماد منفی و در فرابورس هم ۴۷ نماد مثبت، ۷ نماد بدون تغییر و ۱۷۷نماد منفی در انتهای بازار بسته شدند. اکثر نمادهای بازار منفی بودند.

تصویر شاخص

اخبار و گزارش بازار بورس ۲۱ اردیبهشت: روز رکوردهای مثبت سال /حقیقی ها وارد شدند

امروز ۲۱ اردیبهشت بازار بورس از همان دقایق ابتدایی شروع خوبی را آغاز کرد و بعد از مدت ها شاهد رنگ سبز در تعداد بیشتری از نمادها بودیم.

امروز ۸۳ درصد خریدها توسط حقیقی ها و ۱۷ درصد هم توسط حقوقی ها انجام شد.

تصویر شاخص

اخبار و گزارش بازار بورس ۲۰ اردیبهشت: آیا می توان به برگشت بازار امید داشت؟

اخبار و گزارش بازار بورس امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به این صورت بود که امروز در دقایق ابتدایی بازار با صف های فروش سنگین مواجه بود که با گذشت زمان در بعضی از سهم های بزرگ و شاخص ساز شاهد جمع آوری صف ها و حرکت شاخص کل به سمت مثبت شدن بودیم.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰: روزهای تکراری / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۸ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰: بهتر از روزهای گذشته / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۵ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند. امروز درحالی شاخص کل مثبت بود که اکثر بازار منفی بودند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰: همچنان تعطیل و رکودی / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۳ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند.

Category: گزارش بازار

تصویر شاخص

اخبار و گزارش بازار بورس ۲۷ اردیبهشت: خبر واریز به صندوق تثبیت بازار هم گره گشا نشد

امروز ۲۷ اردیبهشت بازار بورس روز پرتلاطمی را سپری کرد و شاخص کل و شاخص هم وزن یکپارچه قرمز شدند.

خبر واریز به صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز تاثیری در روند بازار نگذاشت.

تصویر شاخص

اخبار و گزارش بازار بورس امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

در اخبار و گزارش بازار بورس امروز ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ می توان گفت که ۸۴ نماد مثبت، ۷نماد بدون تغییر، ۲۴۲ نماد منفی و در فرابورس هم ۴۷ نماد مثبت، ۷ نماد بدون تغییر و ۱۷۷نماد منفی در انتهای بازار بسته شدند. اکثر نمادهای بازار منفی بودند.

تصویر شاخص

اخبار و گزارش بازار بورس ۲۱ اردیبهشت: روز رکوردهای مثبت سال /حقیقی ها وارد شدند

امروز ۲۱ اردیبهشت بازار بورس از همان دقایق ابتدایی شروع خوبی را آغاز کرد و بعد از مدت ها شاهد رنگ سبز در تعداد بیشتری از نمادها بودیم.

امروز ۸۳ درصد خریدها توسط حقیقی ها و ۱۷ درصد هم توسط حقوقی ها انجام شد.

تصویر شاخص

اخبار و گزارش بازار بورس ۲۰ اردیبهشت: آیا می توان به برگشت بازار امید داشت؟

اخبار و گزارش بازار بورس امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ به این صورت بود که امروز در دقایق ابتدایی بازار با صف های فروش سنگین مواجه بود که با گذشت زمان در بعضی از سهم های بزرگ و شاخص ساز شاهد جمع آوری صف ها و حرکت شاخص کل به سمت مثبت شدن بودیم.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰: روزهای تکراری / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۸ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰: بهتر از روزهای گذشته / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۵ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند. امروز درحالی شاخص کل مثبت بود که اکثر بازار منفی بودند.

عکس شاخص گزارش بازار

اخبار و گزارش بازار بورس ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰: همچنان تعطیل و رکودی / تحلیل تکنیکال شاخص کل

امروز ۱۳ اردیبهشت بازار بورس از ابتدا همانند روزهای گذشته کار خود را در اکثر نمادهای بورس و فرابورس منفی آغاز کرد. بازار فعلا شرایط رکودی و اصلاح زمانی خود را سپری می کند.

اسکرول به بالا