دوشنبه/ 10 مهر / 1402
تحلیل سهام ریشمک (تولید و صادرات ریشمک)

تحلیل

تحلیل تکنیکال سهام بترانس

رشد ۳۵ درصدی سهام بترانس (ایران ترانسفو)

همان طور که در تحلیل سهام بترانس مشاهده کردید سهم به هدف مشخص شده رسیده و اکنون درگیر عبور از آن است. با عبور از خط ذکر شده در شرح تحلیل سهام می توان انتظار دستیابی به اهداف بالاتر را برای سهم داشت.

تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی)

تحلیل تکنیکال سهام دی (بانک دی)

همان طور که در تحلیل نمودار سهام دی مشاهده می کنید سهم تا اینجا یک اصلاح دبل زیگ داشته است. حرکت جدید را می توان روند و یا یک رابط برای ادامه اصلاح دید.

تحلیل تکنیکال سهام رمپنا (گروه مپنا)

تحلیل تکنیکال سهام رمپنا (گروه مپنا)

همان طور که در تحلیل نمودار سهام رمپنا مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب یک دبل زیگ به اتمام رسانده و پس از برخورد با کف پارالل حرکت جدید را آغاز کرده است.