دوشنبه/ 10 مهر / 1402
تحلیل تکنیکال سهام رنیک

تحلیل

تحلیل تکنیکال سهام فاذر (صنایع آذرآب)

تحلیل تکنیکال سهام فاذر (صنایع آذرآب)

همان طور که در تحلیل سهام فاذر مشاهده می کنید سهم اصلاح خود را در قالب مثلث به اتمام رسانده است و پس از برخورد با کف پارالل حرکت صعودی خود را آغاز کرده است.

تحلیل تکنیکال سهام ثجوان (تامین مسکن جوانان)

سهم به خط روند رسم شده واکنش نشان داده و حرکت سه موجه به سمت بالا داشته است. ادامه این حرکت می تواند یک زیگ باشد و یا شروع روند صعودی.
انتظار داریم بعد از چند روز حرکت در همین محدوده سهم حرکت جدید خود را آغاز کند.