برای خود تابلوی تجسم درست کنید

شما می توانید یک تابلو تجسم درست کنید و تصویر چیزهایی را که می خواهید بر روی آن بچسبانید.
نباید اینگونه فکر کنید که آن چیز را ندارید و یا بگویید ای کاش آن را داشتم ، بلکه باید جوری فکر کنید که الان آن را دارید در این زمان است که جاذبه پدید می آید.
وقتی شما در جهت چیزی هستید که می خواهید ، احساس خوبی خواهید داشت و اگر ناامید شوید دیگر با آن چیز هم جهت و هماهنگ نیستید و ناراحت هستید.
وقتی ناامید شوید و بگویید “نمی شود” کائنات می گوید : فرمان بردارم سرورم و شما به آرزوی خود نمی رسید.
وقتی احساس خوبی داشتید و هم جهت و هماهنگ شدید ، زمان پدید آمدن آن رویا نیز فرا می رسد.

 راندا برن

تابلوی تجسممجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا