پنج‌شنبه/ 29 مهر / 1400

برنامه کامل فصل بیست و یکم لیگ برتر فوتبال

قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال برای فصل بیست و یکم برگزار شد.

قرعه‌کشی فصل بیست و یکم لیگ برتر فوتبال، امروز (شنبه) با حضور نمایندگان ۱۶ تیم لیگ برتری و مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد.

بازی‌های هفته اول تا پانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است: (نام تیم‌های میزبان، ابتدا آمده است)

هفته اول

پیکان – نفت مسجدسلیمان

پدیده – آلومینیوم اراک

صنعت نفت آبادان – ذوب‌آهن

فولاد خوزستان – پرسپولیس

گل‌گهر سیرجان – تراکتور

استقلال – هوادار

نساجی مازندران – فجرسپاسی شیراز

سپاهان – مس رفسنجان

هفته دوم

نفت مسجدسلیمان – سپاهان

مس رفسنجان – پدیده

ذوب‌آهن – استقلال

آلومینیوم اراک – فولاد خوزستان

هوادار – پیکان

فجرسپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان

تراکتور – صنعت نفت آبادان

پرسپولیس – نساجی مازندران

هفته سوم

پدیده – نفت مسجدسلیمان

پیکان – ذوب‌آهن

فولاد خوزستان – مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان – نساجی مازندران

استقلال – تراکتور

آلومینیوم اراک – پرسپولیس

صنعت نفت آبادان – فجرسپاسی شیراز

سپاهان – هوادار

هفته چهارم

نفت مسجدسلیمان – فولاد خوزستان

هوادار – پدیده

ذوب‌آهن – سپاهان

تراکتور – پیکان

پرسپولیس – گل‌گهر سیرجان

فجرسپاسی شیراز – استقلال

مس رفسنجان – آلومینیوم اراک

نساجی مازندران – صنعت نفت آبادان

هفته پنجم

آلومینیوم اراک – نفت مسجدسلیمان

پدیده – ذوب‌آهن

فولاد خوزستان – هوادار

پیکان – فجرسپاسی شیراز

صنعت نفت آبادان – گل‌گهر سیرجان

سپاهان – تراکتور

استقلال – نساجی مازندران

مس رفسنجان – پرسپولیس

هفته ششم

نفت مسجدسلیمان – مس رفسنجان

تراکتور – پدیده

ذوب‌آهن – فولاد خوزستان

نساجی مازندران – پیکان

گل‌گهر سیرجان – استقلال

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان

فجرسپاسی شیراز – سپاهان

هوادار – آلومینیوم اراک

هفته هفتم

پرسپولیس – نفت مسجدسلیمان

پدیده – فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک – ذوب‌آهن

فولاد خوزستان – تراکتور

پیکان – گل‌گهر سیرجان

صنعت نفت آبادان – استقلال

سپاهان – نساجی مازندران

مس رفسنجان – هوادار

هفته هشتم

هوادار – نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران – پدیده

ذوب‌آهن – مس رفسنجان

فجرسپاسی شیراز – فولاد خوزستان

صنعت نفت آبادان – پیکان

گل‌گهر سیرجان – سپاهان

تراکتور – آلومینیوم اراک

استقلال – پرسپولیس

هفته نهم

نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن

پدیده – گل‌گهر سیرجان

فولاد خوزستان – نساجی مازندران

پیکان – استقلال

مس رفسنجان – تراکتور

پرسپولیس – هوادار

آلومینیوم اراک – فجرسپاسی شیراز

سپاهان – صنعت نفت آبادان

هفته دهم

تراکتور – نفت مسجدسلیمان

صنعت نفت آبادان – پدیده

ذوب‌آهن – هوادار

گل‌گهر سیرجان – فولاد خوزستان

پیکان – پرسپولیس

استقلال – سپاهان

فجرسپاسی شیراز – مس رفسنجان

نساجی مازندران – آلومینیوم اراک

هفته یازدهم

پرسپولیس – ذوب‌آهن

سپاهان – پیکان

آلومینیوم اراک – گل‌گهر سیرجان

هوادار – تراکتور

پدیده – استقلال

نفت مسجدسلیمان – فجرسپاسی شیراز

فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان – نساجی مازندران

هفته دوازدهم

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان

پیکان – پدیده

تراکتور – ذوب‌آهن

استقلال – فولاد خوزستان

سپاهان – پرسپولیس

گل‌گهر سیرجان – مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان – آلومینیوم اراک

فجرسپاسی شیراز – هوادار

هفته سیزدهم

فولاد خوزستان – پیکان

نفت مسجدسلیمان – گل‌گهر سیرجان

پرسپولیس – تراکتور

آلومینیوم اراک – استقلال

ذوب‌آهن – فجرسپاسی شیراز

پدیده – سپاهان

مس رفسنجان – صنعت نفت آبادان

هوادار – نساجی مازندران

هفته چهاردهم

صنعت نفت آبادان – نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران – ذوب‌آهن

سپاهان – فولاد خوزستان

فجرسپاسی شیراز – تراکتور

پدیده – پرسپولیس

استقلال – مس رفسنجان

پیکان – آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان – هوادار

هفته پانزدهم

فولاد خوزستان – پدیده

مس رفسنجان – پیکان

ذوب‌آهن – گل‌گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان – استقلال

پرسپولیس – فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک – سپاهان

هوادار – صنعت نفت آبادان

تراکتور – نساجی مازندران

 

 

ایسنا

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا