سه شنبه/ ۲۵ خرداد / ۱۴۰۰

بسیاری از اطرافیان فقط انرژی شما را هدر می دهند!

بسیاری از اطرافیان فقط انرژی شما را هدر می دهند!

وقتی مدتی تنها می‌مانید، شدیدا به آن عادت خواهید کرد. زیرا خواهید دید که چقدر اطرافتان ساکت و آرام می‌شود، و متوجه می‌شوید که چگونه بسیاری از اطرافیانتان فقط انرژی شما را به هدر می‌دادند…
جیم کری

هدر رفتن وقتمجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا