به کمتر از آنچه می خواهید قانع نشوید!

به کمتر از آنچه می خواهید قانع نشوید!

کسانی که در زندگی خود به موفقیت‌های بزرگ می‌رسند، کسانی هستند که به کمتر از آنچه می‌خواهند قانع نمی‌شوند…
ناپلئون هیل

قانع نشوید!مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا