بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۵۲ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۰۶

دسته: ماده ۱۴۳ ق.م.م

موضوع: تأییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم

     پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۳۰/۹۸/۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۹ به‌منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به ۱۸ مورد تأییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۴ مورد تأییدیه کالاهای پذیرفته‌شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ لغایت ۱۳۹۸/۵/۱۶ مربوط به دوره‌های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۵۲۶۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست‌های پیوست و تأییدیه‌های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد به‌محض دریافت متعاقباً ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

4 - بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس18 - بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه – مدت اجرا: مطابق بخشنامه – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی در خصوص ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ ق.م.م

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی نرخ صفر مالیاتی به جهت تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید