تصویرسازی در ذهن

قانونی در روانشناسی می‌گوید:
اگر شما تصویری از آنچه می‌خواهید باشید در ذهن‌تان بسازید و مدتی طولانی این تصویر را حفظ کنید، دقیقا همان خواهید شد.

ویلیام جیمز

تصویرسازی ذهنمجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا