تلاش، صبوری و پشتکار رموز موفقیت کسب و کارها هستند.

اثر مرکب چیست؟!

اثر‌مرکب بیان میدارد که پاداش ها و موفقیت های بزرگ در زندگی، نتیجه تصمیمات و اقدامات کوچک در زندگیمان است.
موفقیت در زندگی، نتیجه کارهای قهرمانانه و حماسه گری ها در کسب و کار نیست، بلکه نتیجه تداوم و پیوستگی در انجام کارهای کوچکی است که خیلی ها آن را بی اهمیت می شمارند.

تلاش، صبوری و پشتکار رموز موفقیت کسب و کارها هستند.

اثر مرکب

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!
شکایت به خدا !!!

یک دیدگاه

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید