دوشنبه/ 8 آذر / 1400

جایگاه توحید صمدی قرآنی در مراقبت عرفانی / حضور و مراقبت استاد صمدی آملی (مجلس پانزدهم)

استاد صمدی آملی

جایگاه توحید صمدی قرآنی در مراقبت عرفانی

در مراقبت عرفانی، چه در عرفان نظری، چه در عرفان عملی، شخص مراقب، باید توحید را قوی بفرماید و به‌ حقیقت خداشناس شود؛ آن‌ طور که قرآن در مقام توحیدش، حق متعال را در آیات و سُوَر گوناگون مطرح می‌فرماید.

شخص مراقب، در مراقبت عرفانی، باید توحیدش را فقط و فقط براساس صمدیت حق متعال (قل هو الله احد * الله الصمد) تقویت بفرماید، حتی اگر بخواهد در مسائل علمی، شبیه قضایای سالبه در منطق هم قائل شود باید طوری به توحید عمل کند که وحدت عددی پیش نیاید. مراقبت اخلاقی با وحدت عددی سازگار است.

جایگاه توحید صمدی قرآنی در مراقبت عرفانی
جایگاه توحید صمدی قرآنی در مراقبت عرفانی – استاد صمدی آملی

بیشتر بخوانید: حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوازدهم (مراقبت اخلاقی)

چه‌ بسا انسان عابد و زاهدی که در خداشناسی و توحید کامل نباشد، اما عبادت خود را انجام دهد، از گناه اجتناب کند، از مکروه دست بکشد و… چنین کسی صاحب همه این کمالات در مراقبت اخلاقی است، اما اگر از توحید صمدی از او بپرسی، می‌بینی که قائل به توحید عددی است.

همین‌ که فرد، معتقد به یک خدایی است و به‌ خاطر این اعتقادات واجبات خود را انجام می‌دهد و گناهان را ترک می‌کند، که به تعبیر عمومی آیات و روایات، از پل صراط عبور می‌کند و وارد بهشت می‌شود.

و لذا در قیامت، کسی را به‌ خاطر نداشتن توحید الصمد محاکمه نمی‌کنند. اما اگر بخواهیم از آن پل صراطی که از شمشیر تیزتر و از مو باریک‌ تر است عبور کنیم، در عبور از ما سوی الله به جنت اللقاء، باید توحید الصمد قرآن برایمان درست حل شود؛ بنابراین، در مراقبت عرفانی، عمده برای شخص مراقب این است که می‌خواهد به قله شامخ توحید برسد.

ادامه دارد…

بیشتر بخوانید: در عالم فقط خودت را باش

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در مشهد مقدس و در محضر امام رضا علیه السلام در سال ۱۳۷۸ است.

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا