پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

جرئت پذیرفتن اشتباهات

اشتباهات همیشه قابل حل هستند، به این شرط که فرد جرئت پذیرفتن آن‌ها را داشته باشد…
بروس لی

بروس لیمجله اینترنتی تحلیلک

اخبار داغ

آخرین مطالب

منتخب سردبیر

اسکرول به بالا