سه شنبه/ ۲۵ خرداد / ۱۴۰۰

جستجوگر بمانید و نادان نمی رید

هیچکس نمیخواهد بمیرد، حتی کسانی که میخواهند به بهشت بروند، ولی با این حال “مرگ” مقصد مشترک و غیر قابل فرار است و باید باشد،
زیرا “مرگ” بهترین اختراع زندگی است؛ قدیمی‌ها میروند و جدیدها می‌آیند.
امروز شما جدید هستید، اما روزی که دور هم نیست شما نیز کهنه میشوید و باید بروید.
ناراحت کننده است اما کاملا حقیقت دارد.
زمان شما محدود است پس آن را با زندگی برای دیگران هدر ندهید و در تله عقاید و تفکرات دیگران نیفتید؛
جستجو گر بمانید، و نادان نمیرید.

سخنرانی استیو جابز – دانشگاه استنفورد

جستجوگر بمانیدمجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا