حکمت و فلسفه عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی ؛ مجلس اول (ارزش وجودی انسان)

حضور و مراقبت

استاد صمدی آملی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی ؛ مجلس اول (ارزش وجودی انسان)

ارزش وجودی انسان

قوه وجودی و استعداد ذاتی و نفسانی تو، یک استعداد بی‌نهایت است. باید چیزی را طلب کنی که اگر فردا بازگشتی و دوباره به مطلوبت نگاه کردی، پشیمان نشوی. باید چیزی را طلب نمایی که شریف‌ترین و قیمتی‌ترین چیز باشد، چرا که تو عزیزترین و شریف‌ترین و صمیمی‌ترین موجوداتی.

در این دنیا هیچ چیزی نیست که قابل آن باشد تا مطلوب تو واقع گردد حتی عالم خیال و عالم عقل نیز کمتر از آنند که بخواهند مطلوب تو قرار گیرند. حتی عالم عقل چیست که بخواهد ارزش تو باشد؟ حتی جبرئیل علیه السلام هم، بیانگر ارزش واقعی تو نیست؛ و نمی‌تواند مطلوب غایی و هدف نهایی تو قرار گیرد، به‌ عبارت‌ دیگر نه‌ تنها دنیا بلکه عالم مثال و عالم عقل نیز نمی‌توانند ارزش واقعی تو را بیان کنند. بهای تو خیلی بالاتر از این‌هاست.

اگر بخواهی حقیقت وجودت را بفروشی، باید به چیزی بفروشی که ارزش و بهای تو باشد تا فردا پشیمان نشوی. حتماً دیده ای که یک بازاری چقدر سعی می‌کند تا کالای خود را به بهترین قیمت بفروشد و اگر کالایی را که یک میلیون تومان می‌ارزد، هشتصد هزار تومان بفروشد ناراحت است و می‌گوید دویست هزار تومان ضرر کردم. این را بدان که جناب‌عالی هم در دعا و در هنگام خواستن و در وقت طلب نمودن، در حقیقت می‌خواهی نفس ناطقه ات را به بهایی بفروشی پس خوب ببین که آن را به چه بهایی می‌فروشی که خدای‌ نکرده فردا پشیمان بشوی و ببینی که فوق مطلوب تو مطلوب‌ها بود تو از همه آن‌ها غافل بودی. ببین می‌خواهی چه چیزی را طلب کنی که آن بشود تو و تو بشوی آن در هر صورت هرچه را که طلب کنی فردا که سربلند کردی می‌بینی که تو خودت، همان مطلوب خودت هستی.

در روایات ما آمده است که اهل بهشت، به درجات مافوق، غبطه و حسرت می‌خورند، البته بر خلاف غبطه و حسرت جهنمیان، که سوزنده است، حسرت بهشتیان حسرتی ممدوح و سازنده است. به تعبیر جناب صدرالمتألهین در علم فکری، راه غیر از مقصود است؛ چه این‌که در امور مادی، طریق، غیر از هدف است؛ مثلاً وقتی از این مسجدالنبی کوه سنگی به راه می‌افتی و به حرم امام هشتم علیه‌السلام مشرف می‌شوی، این طریق، غیر از هدف است، اما در علم شهودی، هدف و طریق و مقصود و راه، یک حقیقت اند و از هم گسسته نمی‌باشند. وقتی در مسیر علم فکری، کتابی را می‌خوانید، وقتی از شما می‌پرسیم هدفتان چیست؟ می‌گویید: می‌خواهم ملکه و قدرتی به دست بیاورم و فکرم قوی شود تا بتوانم به فلان مقصود برسم؛ پس مقصود غیر از این کتاب و غیر از این نوشته و استاد و حوزه است؛ درحالی‌که در علم شهودی، سیر و سایر و مسیر و هدف و مطلوب، همه یک حقیقت اند به تعبیر دیگر، اتحاد طلب و طالب و مطلوب است. لذا عزیزان من! حال که مطلوب شما عین شماست، باید در علم شهودی چیزی را طلب کنید که پشیمان نشوید.

ادامه دارد…

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی؛ مجلس دوم (ادب دعا در پیشگاه امام علیه السلام)/۴

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس سوم (قسمت چهارم)

سوخته

در مسیر خودسازی چه معیاری داشته باشیم؟

Khalili21

دیدگاه خود را ثبت کنید