حکمت و فلسفه عارفانه

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوم (اسماءالله مظاهر می‌خواهند)

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس دوم (اسماءالله مظاهر می‌خواهند)

استاد صمدی آملی (حضور و مراقبت)

اسماءالله مظاهر می‌خواهند

بافت طبیعی نظام عالم طوری است که بی گرسنگی و بی مریضی نمی‌شود. باید کسانی باشند که راه گم کنند و “یا هادی” بگویند و راه را پیدا کنند.

عده‌ای باید گرسنه شوند و “یا مُطعِم” بگویند، عده‌ای باید مریض شوند و “یا شافی” بگویند و عده‌ای هم باید تشنه شوند و “یا ساقی” بگویند.

امکان ندارد اسماءالله تعطیل شوند و لذا وقتی انسان از این بزرگان می خواهد که دعا بفرمایند تا بیماری از انسان رفع شوند می‌فرمایند: تو که درد داری، خودت برای خودت دعا کن. از دیگران نخواه تا این گرفتاری را از تو بردارند.

خودت اهل دعا باش. مریض را مریض کرده اند تا دلش بشکند و تکانی بخورد و جرقه‌ای بخورد و به فکر خودش بیفتد.

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در مشهد مقدس و در محضر امام رضا علیه السلام در سال ۱۳۷۸ است

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس چهاردهم (قسمت دوم)

نوشته های مرتبط

بت نفس و توکل در نظر ابوسعيد ابوالخير

هادی جنگجو

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی؛ مجلس دهم (قسمت سوم)

سوخته

شرح مراتب طهارت استاد صمدی آملی ؛ مجلس سوم (قسمت سوم)

سوخته

دیدگاه خود را ثبت کنید